bla

Algemene voorwaarden

In Nederland wordt BridgePhone vertegenwoordigd door Archimedis BV

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel DenHaag onder nummer 8000.18.874

Bezoekadres: Hoher Weg 151, 46446 Emmerich am Rhein (BRD)

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.de

Telefoon +49 2822 915841

Mobiel: +31 6 55 168 165

Licentievoorwaarden

Licentiegever en licentienemer

Archimedis (" Licentiegever" ) verleent de klant (" Licentienemer" ) het recht op gebruik van BridgePhone software.

Gebruikersrechten

Met een licentie verkrijgt de licentienemer het niet-exclusieve recht op het gebruik van de BridgePhone software. De eigendomsrechten blijven bij de licentiegever. De licentienemer mag gedurende de looptijd van de licentie op normale wijze gebruik maken van de software. De software mag aan derden verkocht worden. Decompilatie of andere veranderingen van de software is niet toegestaan.

Vorm van de licentie

De licentie wordt verleend in de vorm van een apk en exe file. In deze filesis een datum opfenomen waarop de licentie zijn geldigheid verliest.

Licentie beperkt tot één mobiele telefoon

 

Duur van de licentie

De licentienemer mag de software slechts gebruiken tot de in de JAD file vermelde einddatum.

Levering van de Licentie

Voor het verkrijgen van een licentie dient de Licentienemer zich via de website van BridgePhone te registreren. Zodra zij zich heeft aangemeld zal een e--mail verstuurd worden waarmee de registratie geactiveerd kan worden. Na activering kan de Licentienemer licenties aanvragen door het invullen van het formulier "Nieuwe Licenties". Nadat de gewenste gegevens zijn ingevuld kan de licentienemer op de mobiele telefoon bekijken welke licenties er beschikbaar zijn. Door het klikken op de licentie met het Bluetoothadres dat overeenkomt met het Bluetoothadres van de mobiele telefoon, wordt de software automatisch geladen.

Proeflicentie

Voor iedere mobiele telefoon kan een gratis proeflicentie verkregen worden voor een beperkte proefperiode. De datum van afloop staat in de JADfile. Gedurende deze proefperiode kan de Licentienemer eventuele problemen die met merk en type van de mobiele telefoon kunnen samenghangen uitproberen. Voor een mobiele telefoon met een Bluetoothadres wordt slechts één maal een proeflicentie uitgegeven. Nadat een proeflicentie is verleend is het niet meer mogelijk een verdere proeflicente te verkrijgen.

Jaarlicentie licentie

Voor het verkrijgen van een jaarlicentie dient de Licentienemer een vergoeding te betalen. Zodra een betaling door de Licentienemer onder vermelding van haar gebruikersnaam is ontvangen, wordt het bedrag op haar tegoed geboekt. Met dit tegoed kunnen licenties verlengd worden. Een (proef)licentie wordt telkens met een jaar verlengd waarbij de vergoeding voor de licentie van het tegoed wordt afgeboekt.

Teruggaf licentievergoeding

Met het verlengen van een licentie en de daarbij behorende afboeking van de licentievergoeding komt een onomkeerbare koop van een licentie tot stand. Teruggaaf van de vergoeding voor de licentie is niet mogelijk. Immers, met de proeflicentie was reeds een proefperiode tot stand gekomen waarin koper nut en waarde van het product kon beoordelen

Licentie voor alle producten

Met een licentie kan een licentienemer ieder software programma op de in de JADfile gedefinieerde mobieletelefoon downloaden.

PC software

De licentie voor PC software is gratis.

Ondersteuning en support

Technische vragen

Technische vragen worden zo veel als mogelijk in de WikiBP beantwoord. Indien gewenst kan de licentienemer een de mpgelijkheid gegeven worden om vragen en opmerkingen eigenhandig in de WikiBP te plaatsen. De licentiegever zal zich inzetten de documentatie zo actueel en volledig als mogelijk te houden, antwoord te geven op vragen die gesteld zijn, nieuwe functies beschrijven en aankondigingen geven omtrent nieuwe functies

technische ondersteuning

Om technische ondersteuning te verkrijgen wende de licentienemer zich bij voorkeur per e-mail of eventueel telefonisch aan de Licentiegever. De technische ondersteuning is een vrijwillige dienst van de licentiegever, die op ieder moment beperkt of gestopt kan worden. Licentienemer kan geen aanspraak maken op ondersteuning

Nieuwe versies

BridgePhone is een levend product datverder ontwikkeld wordt. Nieuwe functies en nieuwe producten zullen van tijd tot tijd beschikbaar komen. De licentienemer kan zonder verdere kosten gebruik maken van deze vernieuwingen.

Systeemeisen

BridgePhone software voor mobiele telefoons dienen aan de volgende eisen te voldoen:

Android 2.1 of hoger

Om te bezien of BridgePhone op uw mobiel draait is het voldoende om de demo te donwloaden. Hoewel de demo WLAN niet verder gebruikt dan het lezen van het WLANadres, is dit voldoende om het functioneren van de software te controlleren.

Op de Wiki zal worden vermeld op welke smartphones en tablets Bridgephone kan draaien.

Privacy

Veiligheid bij de verwerking van gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons

De BridgePhone website wordt beveiligd door:

  • een beveiligde (SSL) gegevenensoverdracht van persoongegegevens en persoons gebonden gegevens.
  • door regelmatige backup van de database op een andere locatie dan waar de normale verwerking plaats vind, zodat Uw persoonsgegevens tegen accidentele vernietiging, verlies of wijziging beschermd zijn . Verder is de toegang tot de gegevens beschermd met beveiligingssleutels;
  • De persoonsgegevens waarover BridgePhone beschikt zullen NIET aan derden worden verder gegeven tenzij de gehele firma inclusief de bridgePhone portfolio wordt verkocht aan de andere partij. In dat geval zal BridgePhone u inlichten over de nieuwe eigenaar en het tijdstip waarop de overgang zal plaats vinden.

In geval van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, zal BridgePhone zowel de betrokken persoon als de nationale regelgevende instantie (NRI) daarvan op de hoogte te brengen.

Vertrouwelijk karakter van de communicatie

Indien u zich bij BridgePhone registreert wordt u op een veiligheidsserver omgeschakeld waardoor afluisteren of aftappen en opslaan van de communicatie niet mogelijk is. Doel van de registratie is om zicht te houden wie welke licenties heeft en welke betalingen daarvoor gedaan zijn. Deze registratie is in het belang van de klant die bij vragen beter geholpen kan worden. Daarnaast is er de wettelijk plicht betalingen voor de belastingdienst te registreren.

Opslag van gegevens

Uw gegevens zullen worden gewist indien zij niet meer nodig zijn voor aankondigingen , communicatie noch voor facturatie. De gegevensbescherming mag slechts worden opgeheven om het onderzoek van strafbare feiten mogelijk te maken of de openbare veiligheid, de landsverdediging en de staatsveiligheid te waarborgen. Een dergelijke maatregel mag pas worden genomen wanneer dat ?in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is?.

Ongevraagde communicatie ‘spamming’

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor verzending van een nieuwsbrief of andere aankondigingen door BridgePhone, maar nooit door derden, Indien u geen prijs stelt op toezending van deze aankondigingen dan kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar info@bridgephone·nl met als onderwerp "unsubscribe". U zult dan geen verdere aankondigingen meer van ons ontvangen

Cookies

BridgePhone gebruikt cookies om de communicatie tussen BridgePhone en een gebruiker op een gebruikersvriendelijk methode in stand te houden en ervoor te zorgen dat een gebruiker gegevens doeltreffend en effectief met de webserver kan communiceren. niet iedere keer opnieuw moeten worden aangeleverd. ZDe cookies die BridgePhone uitgeeft kunnen niet gebruikt worden als virus of spyware.

Cookies zijn verborgen gegevens die worden uitgewisseld tussen een internetgebruiker en de webserver en die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker. Dergelijke gegevens waren oorspronkelijk bedoeld om gemakkelijk informatie over twee verbindingen te bewaren. Zij zijn echter ook een vaak bekritiseerd instrument waarmee de activiteit van een internaut kan worden bespioneerd.

Controle

Deze bepalingen zullen op regelmatige tijden opnieuw worden bekeken en bijgewerkt

Emmerich 20 januari 2011

Overzicht

The BridgePhone system consist of :

1) The server program n the PC (PCBrtidgePhone), which connects to a Bridge Score Program like PairsScorer,

2) The BridgePhone apps on a set of Androids (mobile phones, tablets, E-readers, GPS systems). 

3) Moreover the BridgePhone demonstrator app  is available to quickly download from Google Play to obtain a quick impression of how simple and user friendly BridgePhone functions.

Subcategorieën