Veiligheid bij de verwerking van gegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons

De BridgePhone website wordt beveiligd door:

  • een beveiligde (SSL) gegevenensoverdracht van persoongegegevens en persoons gebonden gegevens.
  • door regelmatige backup van de database op een andere locatie dan waar de normale verwerking plaats vind, zodat Uw persoonsgegevens tegen accidentele vernietiging, verlies of wijziging beschermd zijn . Verder is de toegang tot de gegevens beschermd met beveiligingssleutels;
  • De persoonsgegevens waarover BridgePhone beschikt zullen NIET aan derden worden verder gegeven tenzij de gehele firma inclusief de bridgePhone portfolio wordt verkocht aan de andere partij. In dat geval zal BridgePhone u inlichten over de nieuwe eigenaar en het tijdstip waarop de overgang zal plaats vinden.

In geval van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, zal BridgePhone zowel de betrokken persoon als de nationale regelgevende instantie (NRI) daarvan op de hoogte te brengen.

Vertrouwelijk karakter van de communicatie

Indien u zich bij BridgePhone registreert wordt u op een veiligheidsserver omgeschakeld waardoor afluisteren of aftappen en opslaan van de communicatie niet mogelijk is. Doel van de registratie is om zicht te houden wie welke licenties heeft en welke betalingen daarvoor gedaan zijn. Deze registratie is in het belang van de klant die bij vragen beter geholpen kan worden. Daarnaast is er de wettelijk plicht betalingen voor de belastingdienst te registreren.

Opslag van gegevens

Uw gegevens zullen worden gewist indien zij niet meer nodig zijn voor aankondigingen , communicatie noch voor facturatie. De gegevensbescherming mag slechts worden opgeheven om het onderzoek van strafbare feiten mogelijk te maken of de openbare veiligheid, de landsverdediging en de staatsveiligheid te waarborgen. Een dergelijke maatregel mag pas worden genomen wanneer dat ?in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is?.

Ongevraagde communicatie ‘spamming’

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor verzending van een nieuwsbrief of andere aankondigingen door BridgePhone, maar nooit door derden, Indien u geen prijs stelt op toezending van deze aankondigingen dan kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar info@bridgephone·nl met als onderwerp "unsubscribe". U zult dan geen verdere aankondigingen meer van ons ontvangen

Cookies

BridgePhone gebruikt cookies om de communicatie tussen BridgePhone en een gebruiker op een gebruikersvriendelijk methode in stand te houden en ervoor te zorgen dat een gebruiker gegevens doeltreffend en effectief met de webserver kan communiceren. niet iedere keer opnieuw moeten worden aangeleverd. ZDe cookies die BridgePhone uitgeeft kunnen niet gebruikt worden als virus of spyware.

Cookies zijn verborgen gegevens die worden uitgewisseld tussen een internetgebruiker en de webserver en die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker. Dergelijke gegevens waren oorspronkelijk bedoeld om gemakkelijk informatie over twee verbindingen te bewaren. Zij zijn echter ook een vaak bekritiseerd instrument waarmee de activiteit van een internaut kan worden bespioneerd.

Controle

Deze bepalingen zullen op regelmatige tijden opnieuw worden bekeken en bijgewerkt

Emmerich 20 januari 2011